Allmänna villkor för tv till företag

Ladda ner våra allmänna villkor för tv till företag här >

Ladda ner våra allmänna villkor för distribution av SMATV här >

Vad är offentlig miljö?

Till offentlig miljö räknas allt som inte är ett privat boende eller hotell, det vill säga allt från bank, skola och restaurang till militärförläggning, kontor och tidningsredaktion. För att få visa tv-kanaler i offentlig miljö krävs ett företagsabonnemang som Allente kan tillhandahålla. Att sända från ett privatabonnemang är inte tillåtet enligt upphovsrättslagen. Anledningen till att priserna skiljer sig mellan privatabonnemang och företagsabonnemang är att upphovsrätten kostar olika mycket beroende på var en kanal sänds.

För att få visa kanaler på ett företag och i en offentlig miljö måste man teckna avtal för de rättigheterna. Annars bryter man mot upphovsrättslagen (se nedan).

Upphovsrätten

Enligt 2 § lag (1960:729) om upphovsrätt gäller att radio- och televisionsutsändningar som skyddas av lagen inte får göras tillgängliga för allmänheten, till exempel genom offentlig visning, utan rättighetshavarens samtycke.

Enligt 53 § i samma lag föranleder sådant intrång straffansvar till böter eller fängelse i högst två år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till intrång i denna typ av rättighet skall dessutom enligt 54 § ersätta den skada som intrånget medfört. Oavsett om uppsåt eller oaktsamhet föreligger skall ersättning, enligt samma paragraf, vidare utges som motsvarar skäligt vederlag för utnyttjandet av rättigheten.

Stimavgift

Stimavgift tillkommer alltid för kanalerna MTV, VH1 Classic, Comedy Central, Eurosport-kanalerna och Disney-kanalerna. Kontakta STIM gällande stimavgiften, telefonnummer 08-783 88 00.

Avtal med Copyswede

Vissa av kanalerna i utbudet kräver ett separat avtal med Copyswede: alla SVT-kanaler, TV4 och TV4 HD samt de nordiska grannlandskanalerna. Teckna ett separat avtal med Copyswede för ditt abonnemang, telefonnummer 08-545 667 00.

Kanalutbud

Kanalutbudet gäller för tv-distribution via parabol från Allente, med andra distributions-lösningar (tex Com Hem) kan utbudet skilja sig något. För att få tillgång till HD-kanalerna behövs en HD-box.