Avsluta tillval

För hjälp med att ta bort delar av ditt abonnemang eller avsluta tillvalskanaler* ber vi dig ringa oss på 0770 27 27 00.

Det tar 30 dagar för en uppsägning av ett tillval att träda i kraft. Har du bindningstid på tillvalet träder uppsägningen i kraft när bindningstiden går ut.

* Vissa tillvalskanaler går att lägga till/ta bort via Min sida.