Hur ansluter jag en Nätverksadapter (PLA)?

Så här ansluter du din nätverksadapter:

  1. Anslut en av enheterna i ett vägguttag nära din router. Koppla in nätverkskabeln från enheten i en ledig ingång i routern.

  2. Anslut sedan den andra enheten i ett vägguttag nära din box och koppla nätverkskabeln från enheten till boxen.

  3. Tryck på krypteringsknappen för den första enheten. Tryck sedan på krypteringsknappen på den andra enheten (detta måste ske inom 2 minuter).
OBS!

Det är viktigt att du inte ansluter enheterna i en förgreningsdosa, utan direkt i vägguttaget. Efter anslutning kan du behöva aktivera nätverket i din box.