Kom igång med playtjänsterna i boxen

Denna artikel gäller för dig som har någon av följande tv-boxar: Samsung/Prime 680, Arris 3000, Samsung 5140, Pace 830, Samsung 7140 eller Pace 865.

STEG 2. Kom igång med playtjänsterna i boxen

För att få tillgång till playtjänsterna behöver du som har en HD- eller UHD-box koppla in ett USB-minne i boxen. Om du har en inspelningsbar hårddisk till din UHD-box, använder du denna istället för att koppla in ett USB-minne. 
 
Att komma igång med playtjänsterna är enkelt. Följ instruktionerna A eller B här nedan, beroende på om du har ett USB-minne eller en inspelningsbar hårddisk, och titta sedan direkt i din tv genom att trycka på VOD-knappen på fjärrkontrollen. 

A.
Med ett USB-minne till HD- eller UHD-box

  1. Anslut USB-minnet. 
  2. Sätt in USB-minnet i USB-porten som du hittar på baksidan av tv-boxen. 
  3. Starta om boxen för att den ska känna av och aktivera USB-minnet.* 
  4. Tryck på VOD-knappen på fjärrkontrollen för att öppna playtjänsterna. 

B. Med en inspelningsbar hårddisk till UHD-box 

Om du har en inspelningsbar hårddisk till din UHD-box kan du spela in program från dina tv-kanaler, spola tillbaka om du har missat något och ladda ner innehåll från playtjänsterna. Följ stegen för att ansluta den externa hårddisken. 

  1. Anslut den externa hårddisken. 
  2. Den externa hårddisken kopplas till ingången märkt HDD på baksidan av tv-boxen via USB-kabeln. OBS! USB-minnet ska inte vara anslutet samtidigt som hårddisken. 
  3. Starta om boxen för att den ska känna av och aktivera hårddisken.*
  4. Tryck på VOD-knappen på fjärrkontrollen för att öppna playtjänsterna. 

*Om du återanvänder ett USB-minne eller en hårddisk du använt med en annan tv-box behöver detta formateras om. Vid en omstart av tv-boxen omformateras USB-minnet/hårddisken. Det betyder att allt sparat innehåll raderas. 

Saknar du ett USB-minne eller vill beställa en inspelningsbar hårddisk till UHD-box, eller någon annan utrustning, kan du ringa oss  010-19 99 900 så hjälper vi dig.