Better Together
- Vårt hållbarhetsprogramVåra åtaganden

Fokusområde 1: God hälsa och välbefinnande
Vi har ingått ett samarbete med Swedish Floorball och Floorball Flex-projektet. I Sverige är innebandy, efter fotboll, den största sporten mätt i antalet idrottare. Det är en inkluderande sport för alla, oavsett kön, ålder, fysiska begränsningar och ekonomisk status. Genom olika åtgärder Allente tillsammans med Svensk Innebandy få fler grupper i samhället att bli mer aktiva. Läs mer i vårt pressmeddelande.

Allentestipendiet
Ttillsammans med Amedias Direktesport har vi utvecklat Allentestipendiet . Vi vet att idrott, förutom att skapa en känsla av  tillhörighet, även bidrar till god hälsa och ökat välbefinnande. Och dessa värderingar delar vi med Direktesport, Norges största live-sportsändare, som visar över 5000 matcher per år - från fotboll, handboll och basket, till volleyboll, motorsport, kampsport och mer. Allentestipendiet delas ut fyra gånger om året till idrottsorganisationer och kommer att bidra med medel för ändamål såsom inköp av utrustning, förbättring av anläggningar, transport till turneringar och mer. Allentestipendiet är för alla, oavsett sport, geografisk plats, ålder och funktionshinder.

Fokusområde 2: Minska ojämlikheter
Vi har ingått ett samarbete med THINK: The Tech Network for Women. Allente är huvudpartner för den femte upplagan av det årliga evenemanget TENK-Tech Camp, som kommer att hållas den 12 och 13 augusti 2021. Lägret ger över 200 skolflickor mellan 13 och 18 år möjlighet att delta i workshops och presentationer organiserade av oss och andra partners. Målet är att inspirera tjejer att lära sig mer om teknik, och samtidigt väcka intresse för utbildning och karriär inom området. Läs vårt pressmeddelande.