Digitala tilläggsystem och CA-system för BRF:er

Till fristående kabel-tv-nät med eget CA-system kan vi erbjuda färdiga digitala kanalpaket. På så sätt kan du erbjuda ett attraktivt digitalt tilläggsutbud till hushållen i ditt kabel-tv-nät.

Hur går det till?

Du som nätägare äger huvudcentralen och levererar egna digitalboxar med egna kort till abonnenterna i ditt kabel-tv nät. Du har hand om slutkundsfaktureringen och kundservice.

Prissättning av de digitala kanalpaketen

Priset för kanalpaketen från TV4 och vårt kanalpaket Family Vision har ett fast pris ut mot slutkunden, som inkluderar moms och är densamma oavsett operatör. Övriga paket prissätter du själv mot kunden.

För mer information och prisförslag

Kontakta vår kundservice för företag på 0770-77 27 27 (öppettider: mån-fre 09.00 - 17.00).
E-post: foretag@allente.se