Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy är framtagen för kunder såväl som potentiella kunder hos Allente, men också för deltagare i tävlingar eller undersökningar som administreras av Allente eller för besökare och användare av Allentes webbsidor och tjänster.

  
 • Vilka är vi?

  När Allente behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy agerar vi ”personuppgiftsansvariga” för dina uppgifter enligt definitionen i GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

  Våra kontaktuppgifter är:
  Allente Sverige AB (”Allente”, ”vi”, ”oss”)
  Västra Järnvägsgatan 15
  111 64 Stockholm
  Sverige

  Organisationsnummer: 559218-1308

  Vid frågor som rör integritet, vänligen kontakta privacy@allente.se

  Allente har utsett ett dataskyddsombud. Har du frågor som rör din integritet och/eller dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på: dpo@allente.tv. Nedan hittar du även detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter och hur du kan utöva dessa.

 • 
 • När gäller denna integritetspolicy?

  Denna integritetspolicy gäller då vi samlar in, använder eller på något sätt behandlar dina personuppgifter när du köper någon av Allentes produkter eller tjänster, såväl som när du deltar i evenemang eller tävlingar, svarar på undersökningar administrerade av Allente eller besöker våra webbplatser.

  De uppgifter vi behandlar kan samlas in direkt som indirekt från dig, exempelvis genom din användning av våra produkter eller tjänster. Personuppgifter kan även samlas in från extern tredje part, exempelvis från marknadsföringsbyråer, kreditvärderingsbyråer eller andra offentligt tillgängliga källor.

  Avsnitten som följer omfattar övergripande beskrivningar av hur vi behandlar dina uppgifter baserat på den relation du har till oss. 

  Ytterligare beskrivningar finns tillgängliga längre ner i detta dokument under utfällbara rubriken “Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder?”.

  Kund med parabol-tv

  Som kund hos Allente förser du oss med personlig information i form av dina kontaktuppgifter, finansiella uppgifter, information som rör ditt abonnemang och användarinformation, som genereras genom din användning av våra produkter och tjänster. Dessa personuppgifter behandlas i syfte att underhålla din prenumeration (abonnemang).

  Kund som streamar tv, utan hårdvara

  Som kund hos Allente förser du oss med personlig information i form av dina kontaktuppgifter, finansiella uppgifter, information som rör ditt abonnemang och användarinformation, som genereras genom din användning av våra produkter och tjänster. Dessa personuppgifter behandlas i syfte att underhålla din prenumeration (abonnemang).

  Kund med fiber-tv

  När du registrerar dig som kund hos Allente via ditt fibernätverk, förser du Allente med personuppgifter i form av dina kontaktuppgifter, finansiella uppgifter, såväl som information som rör ditt abonnemang och användarinformation som genereras genom din användning av våra produkter och tjänster. Dessa personuppgifter behandlas i syfte att underhålla din prenumeration (abonnemang). Observera att Allente inte är ansvarig (d.v.s. inte personuppgiftsansvarig) för de personuppgifter som tillhandahålls online vid registrering till eller åtkomst via ett externt administrerat fibernätverk eller vid användning av externa fibernätverkstjänster. Detta avser både Fibernät, Stadsnät och liknande mellanhänder.

  Kund med bredband och/eller IP-telefoni

  När du tecknar ett Bredbands- och Ip-telefoniabonnemang förser du Allente med personuppgifter i form av dina kontaktuppgifter och finansiella uppgifter samt bredbandshastighet som en del av den köpta tjänsten (abonnemangsinformation) och användningsuppgifter via din användning av våra produkter och tjänster. Dessa personuppgifter behandlas i syfte att upprätthålla ditt internetabonnemang och din kundrelation med Allente.

  Webbsidor

  När du besöker våra webbsidor kommer du att presenteras för våra cookiealternativ och den policy som täcker placeringen av cookies/kakor (dvs. när vi sätter cookies/kakor). Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller sociala medietjänster. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller sociala medietjänster eller deras metoder för att samla in personuppgifter. När du besöker andra webbplatser eller sociala medietjänster rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys samt andra relevanta policys.

  Tävlingar och undersökningar

  När du deltar i en tävling som hålls av Allente, eller svarar på en enkät som begärts eller administreras av Allente, kommer du att dela med dig av de personuppgifter och svar som du lämnar i enkäten eller dina svar. Vanligtvis kommer dessa svar att anonymiseras eller sammanställas som sammanslagen statistik och kommer då längre inte längre att betraktas som personuppgifter.

  Kontakt via leads

  Allente samarbetar med olika partners för att skaffa information om potentiella kunder. Detta skulle till exempel kunna ske genom en tävling där du accepterar att Allente kan kontakta dig med ett attraktivt erbjudande när du anmäler dig till tävlingen. I sådana fall kommer Allente vanligtvis att arbeta med en partner för att underlätta och hantera insamlingsprocessen innan våra försäljningsagenter kontaktar dig med erbjudandet. Allente kan också köpa leads (dvs. register över potentiella kunder) som samlats in på andra sätt av en partner. Oavsett vilket tillvägagångssätt är processen densamma.

 • 
 • Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder?

  tabell-privacy.jpg

 • 
 • Vilka delar vi dina personuppgifter med?

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med den typ av mottagare och för de ändamål som anges nedan. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Detta inkluderar att säkerställa att vi har relevanta och nödvändiga avtal på plats med våra partners innan vi påbörjar behandlingen, och – i de fall det är relevant – även har de nödvändiga överföringsmekanismer till tredje land på plats.

  Leverantörer, underleverantörer och partners

  Vi delar personuppgifter med leverantörer, underleverantörer och partners för att underlätta mycket av vår dagliga verksamhet. Leverantörer och underleverantörer är företag som endast har rätt att behandla de personuppgifter de får från oss, för vår räkning och enligt våra instruktioner, som personuppgiftsbiträde. Du kan se vilka kategorier av partners och leverantörer vi använder nedan, samt i vilket syfte. Vår rättsliga grund för att behandla och dela dina personuppgifter varierar beroende på den specifika behandlingen, men kommer vanligtvis att vara antingen vår skyldighet att uppfylla vårt avtal med dig som kund (Artikel 6(1)(b) GDPR), eller vårt berättigade intresse i driften av vår verksamhet (Artikel 6(1)(f) GDPR).

  Kundserviceleverantörer

  Vi använder tredje part för att hjälpa till med vår kundservice, detta kan innefatta att svara på dina frågor via telefon eller e-post, samt upprätthålla abonnemangsinformation.

  Finansiella tjänster

  Vi använder oss av tredje part för vissa av våra finansiella tjänster, detta kan innefatta extern inkasso och revisorer. Allente samarbetar även med olika betaltjänstleverantörer för att säkerställa stabilitet, kvalitet och enkla betalningar för våra kunder på våra olika marknader.

  HR och intern kultur

  I interna syften använder Allente tredje parter för att säkerställa lön och förmåner för våra anställda.

  Leverantörer av teknisk infrastruktur

  En del av vår IT- eller produktrelaterade infrastruktur är outsourcad, eller hanteras delvis av externa partners. Detta kan innefatta leverantörer av nätverkstjänster, leverantörer av kontorsrelaterade-IT-tjänster och distributionspartners.

  Leverantörer av hårdvara, installation och logistik

  När vi skickar hårdvara (ex. tv-box), hjälper till med installationen av sådan hårdvara och hanterar vår distributionskedja, använder vi oss också av tredje parter som installatörer och hårdvaruleverantörer för att säkerställa smidig drift.

  Innehållsrättsinnehavare, organisationer som mäter tittarsiffror och organisationer som skyddar innehållsrättigheter

  Vi delar kunddemografi, tittarsiffror och tittarbeteende med specifika innehållsrättsägare och organisationer som har till uppgift att rapportera om sådana siffror och beteenden. Vi kan också dela information om misstänkt aktivitet som bryter mot våra användarvillkor med relevanta organisationer för att skydda innehållsrättigheter och med den lokala polisen i en pågående utredning om så begärs och det finns laglig grund.

  Innehållsleverantörer

  När du lägger till vissa tilläggstjänster i ditt abonnemang kommer vi att dela dina kontaktuppgifter och information om ditt abonnemang med våra innehållsleverantörer för att underlätta din åtkomst till leverantörens tjänster.

  Sociala medietjänster

  Som en del av vår ambition att anpassa våra tjänster och annonser så de blir mer relevanta och skräddarsydda för dina preferenser, kan vi komma att dela din information med sociala medietjänster. Detta kan göras både för att skapa segment som liknar din demografiska profil och för att skapa segment som skiljer sig från din demografiska profil.

  Allente företagsgrupp

  Dina personuppgifter kan komma att delas med företag inom Allente-gruppen i enlighet med Allentes berättigade intresse (Artikel Art. 6(1)(f) GDPR) för att sammanställa statistik, genomföra undersökningar och underhålla, förbättra och utveckla våra tjänster och produkter.

  Myndigheter

  Vi lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter såsom skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag (GDPR Art. 6(1)(c)), eller under vissa omständigheter på din begäran. Ett exempel på sådan lagstadgad redovisning är för skatte- eller revisionsändamål.

  Flygbolag, andra rese- och transportföretag och cateringföretag

  Vi kan vid behov komma att dela dina personuppgifter med flygbolag, andra rese- och transportföretag och cateringföretag om det är nödvändigt för att administrera reselogistik och tillställningar (GDPR Art. 6(1)(b)).

  Observera att när Allente använder sådana tjänsteleverantörer kan dessa betraktas som ”personuppgiftsansvariga” i förhållande till de tjänster de tillhandahåller – som sådana är de ansvariga för sina tjänster och syftet med behandlingen av data och integritetspolicys kommer att vara tillgängliga direkt från dem.

 • 
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

  Vi lagrar dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla ett eller flera av de syften som beskrivs i denna integritetpolicy, samt då vi enligt lag är skyldiga att lagra personuppgifterna. Ett exempel på detta kan vara information som lagras för bokföringsändamål. När dina personuppgifter inte längre är relevanta för ett eller flera av de ändamål för vilka de har samlats in, raderar vi dem, eller så kan de lagras och behandlas i anonymiserad form och kommer då inte längre att vara kopplade till dig.

  Du kan se mer detaljerad information om när personuppgifter raderas i tabellen ovan under den utfällbara rubriken "Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och utifrån vilka rättsliga grunder?"

 • 
 • Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Vårt mål är att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, till exempel när vi delar dina personuppgifter med en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock överföras till och behandlas på en destination utanför EU/EES.

  Vi säkerställer att en adekvat skyddsnivå upprätthålls och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Detta innebär att en sådan överföring kommer att baseras på ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen eller genom att ingå i EU-kommissionens standardavtalsklausuler, som finns att ta del av här.

 • 
 • Dina rättigheter

  Enligt GDPR har du vissa rättigheter då det kommer till behandlingen av dina personuppgifter. Följande rättigheter kan vara tillämpliga för dig och kan i viss utsträckning styras och/eller
  administreras via Mina sida.

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om ifall vi behandlar dina personuppgifter och, om så skulle vara fallet, tillgång till dessa personuppgifter.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering (”rätten att bli glömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att kräva radering av personuppgifter som rör dig.
  • Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig
  • Rätt att invända: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig. Detta inkluderar men är inte begränsat till rätten att göra invändningar i de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på berättigat intresse.
  • Rätt att inge klagomål: Om ditt ärende inte lösts av oss och du vill gå vidare med ärendet kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Box 8114, 104 20 Stockholm, +46 (0) )8 657 61 00, e-post: imy@imy.se , om du anser att Allentes behandling av dina personuppgifter bryter mot GDPR.
  • Rätt att återkalla samtycke: Om en behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
  • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har legala följder för dig eller på annat sätt väsentligt påverkar dig.

  Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter, vänligen meddela oss på privacy@allente.se så att vi kan behandla och svara på din begäran i enlighet med gällande lag. Du kan även få tillgång till många funktioner för att hantera dina rättigheter på dina Mina sida.

   Min sida kan du reglera inställningar för hantering av dina personuppgifter.

 • 
 • Hur vi skyddar dina personuppgifter

  Vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Dessa åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, användning av leverantörer, produkter och tjänster i hela vår organisation som jobbar enligt bäst praxis. Vi följer råd och rekommendationer från relevanta myndigheter och ämnesexperter. Att upprätthålla en stark och motståndskraftig infrastruktur och se till att våra anställda är välutbildade och uppdaterade i frågor om säkerhet och integritet är nyckeln för oss.

 • 
 • Ändringar av denna integritetspolicy

  Denna policy kan komma att ändras av Allente från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges överst i detta dokument. Aktuell integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig här på vår hemsida.

Läs vår integritetspolicy i PDF-format

Vill du istället ladda ned integritetspolicyn som pdf-fil så finns den här: Integritetspolicy Allente fr o med 20 september 2022