Integritet

Våra kunders förtroende är avgörande för oss – integritet, datasekretess och datasäkerhet är grundläggande för vår strategi. Samtidigt är möjligheten att använda data för att kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar avgörande för vår verksamhet. Därför jobbar vi för att vara bäst i klasssen när det kommer till insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Den grundläggande principen om respekt för individers rätt till integritet är något vi tar på stort allvar. Vi jobbar för att säkerställa att alla på Allente hanterar personuppgifter på ett rättvist och transparent sätt för att till fullo respektera denna rätt.

Vi följer dataskyddslagar och regler på alla våra marknader. Vi ser till att endast samla in, använda eller behandla personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet, fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder och endast för det ändamål de är avsedda. Vi ser också till att sådan information lagras på ett säkert sätt.

Våra kunder har rätt att ta reda på hur vi hanterar deras data och kan även be oss att korrigera eller radera data. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på privacy@allente.se 

Du kan också kontakta vår Data Protection Officer på dpo@allente.tv