Formatera extern hårddisk

För att inspelningsfunktionen ska fungera krävs det att du använder Allentes externa hårddisk.

Så här gör du för att formatera den externa hårddisken som används tillsammans med Samsung/Prime 680 (observera att allt inspelat innehåll raderas vid formatering):

  1. Gå in i Inställningar
  2. Välj Systeminställningar
  3. Välj Formatera hårddisk
  4. Välj Ja

Så här gör du för att formatera den externa hårddisken som används tillsammans med Allente 1/OnePlace (observera att allt inspelat innehåll raderas vid formatering):

  1. Gå in i Inställningar
  2. Välj Enhetsinställningar
  3. Välj Inställningar för inspelning
  4. Välj Hårddisk eller SD-kort baserat på vad du har
  5. Välj Formatera