Tv-boxen startar långsamt

Startar din tv-box långsamt kan det bero på att du har energisparläget aktiverat eller att den är i djup standby.

Följ de  här instruktionerna för att stänga av energisparläget för Pace 865, Samsung 7140, Samsung 5140 och Samsung/Prime 680:

 1. Tryck på Menu
 2. Välj inställningar, tryck OK
 3. Välj inställningar igen, tryck OK
 4. Ange pinkod 0000, tryck OK
 5. Välj energisparalternativ, tryck OK
 6. Välj Automatisk standby, tryck OK
 7. Ställ automatisk standby i läge AV
 8. Tryck på den blå knappen för att bekräfta
 9. Välj Passive standby, tryck OK
 10. Ställ Passiv standby i läge AV
 11. Tryck på den blå knappen för att bekräfta
 12. Tryck på Allente/Viasat-knappen för att återgå till att titta på tv.

 

Följ de här instruktionerna för att stänga av djup standby och byta till lätt standby för Allente 1 och OnePlace:

OnePlace:

 1. Tryck på Menu
 2. Välj inställningar, tryck OK
 3. Välj enhetsinställningar, tryck OK
 4. Välj Skärmsläckare, tryck OK
 5. Välj Energisparalternativ, tryck OK
 6. Välj Lätt standby, tryck OK
 7. Tryck på den blå menyknappen och sedan OK för att återgå till att titta på tv.

Allente 1:

 1. Tryck på Menu
 2. Välj inställningar, tryck OK
 3. Välj enhetsinställningar, tryck OK
 4. Välj Skärmsläckare, tryck OK
 5. Välj Energisparalternativ, tryck OK så den grå knappen till höger blir blå
 6. Tryck på den blå menyknappen och sedan OK för att återgå till att titta på tv.