Nätdistributionsavgift på 29 kr/mån tillkommer när bindningstiden löpt ut.