Erbjud fler kanaler med digital spegling

Med ett analogt utbud hos Allente kan du erbjuda dina kunder möjligheten att få ett flertal digitala kanaler utöver deras digitala basutbud.

Speglingsutrustning och kryptering

Från huvudcentralen distribueras det en analog signal (dvs. ett tv-program) ut till hushållen. För att kunna distribuera digital signal kompletteras huvudcentralen med "speglingsutrustning". Vill du distribuera kanalerna digitalt behöver nätet ha utrustning i sin huvudcentral för så kallad digital spegling.

Från ett flertal programbolag finns kravet på att den digitala speglingen ska vara krypterad och därför förutsätter digital spegling att du har krypteringsutrustning i huvudcentralen. För att sen abonnenten ska kunna titta måste ett kort för avkryptering tillhandahållas av den som opererar nätet. Till kortet krävs även en digitalbox. Även denna tillhandahålls av operatören i nätet.

Kanalerna som speglas digitalt måste distribueras analogt till alla hushåll i nätet. Förutom bra bild ger även digital signal bra ljud.

När nätet har krypteringsutrustning kan nätet även ta in fler digitala paket. Dessa digitala paketrättigheter kan du köpa av Allente. Läs mer om det här

Teknisk lösning

Att bygga ett nytt nät som klarar digitalt utbud kräver investering i ett nät till hushållen, en huvudcentral med krypteringsutrustning, kortadministration, boxadministration och även kundservice. Bland leverantörerna av krypteringsutrustning märks bl.a. Cryptoguard som många nätägare har valt att göra avtal med. Förutom tv kan ett nytt nät även anpassas för bredbands- och telefonitjänster. Allente levererar ingen teknisk utrustning förutom det programkort som behövs i huvudcentralen för att ta emot kanal från Allentes satellit.

För mer information och prisförslag

Kontakta vår kundservice för företag på 0770-77 27 27 (öppettider: mån-fre 09-17).
E-post:foretag@allente.se