När behöver jag en fullmakt?

En fullmakt behövs då en tredje part ska kunna göra ändringar i abonnemanget eller kunna ta del av information om abonnemang eller kundbild. Med tredje part avses exempelvis en sambo, annan anhörig eller god man. För att göra beställning av fullmakt behöver både fullmaktsgivare och fullmaktstagare meddela oss om detta.

Make/maka
Observera att make eller maka till den som äger abonnemanget ej behöver någon fullmakt för att göra ändringar i abonnemang. Vill du som make/maka göra ändringar i abonnemanget behöver du uppge kundens fullständiga namn, personnummer och adress.Nedan är ett exempel på hur en fullmakt kan se ut: 

Jag (kundens för- och efternamn) med personnummer XXXXXX-XXXX (12 siffror), ger härmed tillåtelse att (Fullmaktstagare, för och efternamn) med personnummer XXXXXX-XXXX (12 siffror), får hantera mitt abonnemang hos Allente. 

Denna fullmakt gäller under perioden XX XXX (datum, månad och år) och XX XXX (datum månad och år)

Underskrift:
Kundens namn: 
Ort och Datum: 

Underskrift:
Fullmakttagarens namn: 
Ort och Datum: 


Det går bra att skicka fullmakten via epost () eller postalt till: 
Allente AB
Att: Kundvård
Borgmästaregatan 5
392 35 Kalmar 

Via epost behandlas fullmakten normalt inom 2 arbetsdagar. 
Via post behandlas fullmakten normalt 2 arbetsdagar efter att ditt brev mottagits.