Garanti

Du har två års garanti från utförd installation och leverans av mottagare med tillbehör från Allente. Garantin gäller bara tekniska fel i utrustningen. Övriga fel som orsakas av yttre påverkan omfattas ej av garantin.