Om det uppstår en tvist

Parterna ska i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om Parterna inte kan komma överens ska tvisten behandlas i allmän domstol. Kunden kan dessutom alltid vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller överlämna tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig.

Sedan 2016 finns även EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (ODR) till förfogande. Besök sidan och läs mer här >