Reklamation

Har du köpt varan i butik reklamerar du den till butiken där du köpte den. Om du har köpt varan via internet skickar du den till:

Allente AB C/O Electra Sweden AB
Trångsundsvägen 20
398 09 Kalmar

Bifoga information om varför du vill reklamera varan samt annan relevant information.