Vad är ett depositionskort?

Vill du enbart kunna se SVT-kanalerna utan att samtidigt behöva ta del av ett större tv-utbud? Detta är möjligt med ett så kallat depositionskort. Kortet behöver du beställa av oss och för det tar vi ut en avgift på 795 kr. Avgiften får du tillbaka den dagen du returnerar depositionskortet till oss.