Tv-guide, tv-kanaler och veckoarkiv

 

Tv-guide

  
 • Sju dagars programöversikt

  Tv-guiden ger dig en översikt över de kommande sju dagarnas tv-tablåer. Till höger ser du kommande program. Till vänster ser du program som redan har visats.

  1. Tryck på den blå knappen.
  2. Ställ dig på Tv-guide och tryck OK.
  3. Bläddra upp eller ner med navigationsknapparna för att se olika kanaler.
  4. Bläddra till höger för att se kommande program (upp till sju dagar framåt). Bläddra till vänster för att se tidigare program (en dag bakåt).
  5. Tryck på OK för att välja kanal och program.

 • 
 • Så listas kanalerna

  Om du har skapat en lista med favoritkanaler visas de först i listan, därefter visas övriga kanaler som ingår i ditt tv-paket. Sist listas kanaler som vi erbjuder men som inte ingår i ditt tv-paket, följt av evetuella kanaler som du laddat ner via Google Play Butik.

Tv-kanaler

  
 • Hitta dina tv-kanaler

  När du startar din Allente 1-box kommer alltid den tv-kanal som du tittade på sist att visas. För att komma till dina tv-kanaler från huvudmenyn går du till rubriken Tv:

  1. Tryck på den blå knappen
  2. Använd navigationsknapparna och ställ dig på Tv
  3. Tryck OK för att bekräfta
  4. Byt kanal med +/- knapparna eller använd sifferknapparna

 • 
 • Genväg till kanallistan

  Kanallistan ger en snabbare översikt över dina tv-kanaler. De kanaler som inte ingår i ditt tv-paket visas längst ner i listan, med en lås-ikon.

  Till höger om varje kanal i kanallistan visas nästkommande program. Ytterligare ett steg till höger visas en genväg till kanalens veckoarkiv.

  1. Medan du ser på en tv-kanal: Tryck upp eller ned med navigationsknapparna. Samtidigt rullar programmet du tittar på vidare i bakgrunden.
  2. Bläddra i kanallistan. Om kanalen du står på har veckoarkiv syns det till höger om kanalen i listan.
  3. Tryck OK på den kanal som du vill se.

 • 
 • Det här visar kanallistan

  Tv-kanaler
  Kanallistan visar bilder från alla tv-program som pågår just nu på de olika kanalerna.

  Nästa program
  Till höger om varje kanal i kanallistan ser du vilket program som kommer visas härnäst.

  Veckoarkiv
  Om kanalen har ett veckoarkiv med sparade program hittar du det till höger om nästa program.

 • 
 • Så här hittar du mer info om programmet du tittar på

  Under Mer info hittar du en beskrivning av innehållet, skådespelare, tidslängd m.m.

  1. Tryck på OK för att visa funktionsmenyn.
  2. Tryck uppåt med navigationsknapparna.
  3. Välj Mer info.

 • 
 • Funktionsmenyn: Se från början m.m.

  Från funktionsmenyn når du t.ex. Se från början – en praktisk funktion som du kan använda om du av någon anledning råkat missa början av ett program. Gör så här för att använda Se från början:

  1. Medan programmet pågår, tryck OK
  2. Tryck nedåt på navigationsknapparna för att få upp funktionsmenyn
  3. Välj Se från början och tryck OK

 • 
 • Pausa en tv-kanal​

  Att trycka på paus är en form av inspelning. Allente 1 har ingen inbyggd hårddisk och eftersom dina inspelningar behöver kunna lagras någonstans måste du koppla in en hårddisk eller ett minneskort.

  D
  u kan pausa en tv-kanal i upp till 2 timmarNär det gått 2 timmar sedan paus aktiverades startar boxen automatiskt uppspelning av det pausade programmet

  Spola fram och tillbaka i tv-sändningen

  Möjligheterna att spola fram och tillbaka är ännu något begränsade. Du kan endast göra det under den tidsperiod då du pausat din box. Framåt kan du hoppa i steg om 1 minut, bakåt kan du hoppa i steg om 30 sekunder.

  Tips! Vill du  tillbaka till början av programmet kan du istället använda dig av funktionen Se från början
  1. Medan programmet pågårtryck OK. 
  2. Tryck nedåt på navigationsknapparna och välj Se från börjanBekräfta med OK. 

Veckoarkiv

  
 • Se program från veckoarkivet

  I veckoarkivet hittar du program som visats på tv de senaste sju dagarna. Perfekt om du råkat missa en av dina favoritserier. Vilket innehåll du kan se beror på vilket tv-paket du har. Om ett program har en hänglås-symbol betyder det att kanalen inte ingår i ditt tv-paket.

  1. Tryck på den blå knappen
  2. Ställ dig på Veckoarkiv och tryck OK
  3. Använd navigationsknapparna för att bläddra upp och ner bland kanalerna i listan
  4. Tryck OK när du står på den kanal du vill se veckoarkiv från
  5. Använd navigationsknapparna för att bläddra bland kategorier och tryck OK när du hittat ett program du vill se

Vanliga frågor