Så byter du parabolhuvud (LNB)

Parabolhuvudet (LNB) är parabolens satellitmottagare. Den konverterar signaler från olika frekvenser till en frekvens som kan läsas av din box. 

 

Gör så här för att byta parabolhuvud:

1. Lossa kabeln från parabolhuvudet

Skru fra parabolhodet

2. Tryck in de två hullingarna

Tryck in de två hullingarna på det svarta (eller grå) fästet som sitter på parabolhuvudet.

Trykk inn mothakene

3. Lossa skruven i det svarta fästet

som håller ihop de två delarna. Använd en skruvmejsel.

Løsne skruen i den svarte braketten

4. Ta av det svarta fästet

Ta av det svarta fästet på ditt gamla parabolhuvud och fäst den på ditt nya, på samma sätt. Obs! Vänta till slutet av monteringen innan du skruvar åt ordentligt, så att du kan finjustera parabolhuvudet.

Ta av den svarte braketten

5. Tryck fästet på plats

Tryck fästet på plats på parabolarmen genom att pressa in hullingarna på fästet så att parabolhuvudet sitter fast.

Skyv brakett på plass

6. Fäst kabeln till parabolhuvudet

Skru kabelen til parabolhodet

7. Dra regnskyddet över kontakterna

så att de är skyddade mot vatten och vind.

Trekk regnbeskyttelsen ned over kontaktene

Ändra inställningar i boxen

För att färdigställa installationen av det nya parabolhuvudet måste du nu gå in under Inställningar > Satellit i din Allente 1-box. Boxen startar nu med "Automatisk igenkänning" och söker efter signal.

Satellitinställningar

Justera parabolhuvudet

På tv-skärmen ser du två grafer som visar signalkvalitet och styrka. Det är signalkvaliteten du nu ska fokusera på. På skärmen ser du kvaliteten mätt i decibel (dB). För bästa möjliga kvalitet bör talet vara så högt som möjligt, helst över 15.

1. Justera ditt nya parabolhuvud till det att du har bästa möjliga signal.

Det är enklast om ni är två personer som gör detta. En justerar själva parabolhuvudet med mycket små rörelser. Det handlar om millimeterprecision. Den andra står inne framför tv:n och följer talen som visar signalkvalitet på skärmen. Målet är att talen ska överstiga värdet 15.

Antenninställningar

2. När du har fått fram bästa möjliga inställning

och har bild i tv:n ska du skruva fast fästet så att det sitter hårt. Detta är viktigt eftersom fästet säkrar att parabolhuvudet inte hamnar ur position. Nu är monteringen klar!

Juster ditt parabolhode når du har best mulig mottakskvalitet