Fjärrkontrollen

Den blå knappen

Tar dig alltid till huvudmenyn.

Search-knappen

Tryck på Search-knappen när du vill göra en röstsökning via Google-assistenten. Prata in i fjärrkontrollens mikrofon när de tre prickarna längst ned på skärmen rör sig. Utöver att söka fram innehåll så kan du med Google-assistenten även ge boxen kommandon, som exemplevis ”Gå till inställningar”, ”Öppna SVT Play” etc.

Search/Blå knappen

Navigationsknapparna

Använd navigationsknapparna för att navigera i menyer. Bekräfta med OK. Genom att trycka på upp eller ned när du tittar på en tv-kanal får du fram en genväg till kanallistan. Tryck vänster eller höger när du ser på en kanal för att få upp funktionsmenyn. Där hittar du bland annat funktionen "Se från början".

Navigationsknapparna

Använd navigationsknapparna för att bläddra i menyerna. Bekräfta med OK.

Mode

När du trycker på mode-knappen växlar fjärrkontrollen (under cirka 10 sekunder) från att styra boxen till att styra din tv. Då kan du ändra ljud, HDMI-källa och stänga av tv:n med boxens fjärrkontroll.

Mode

Programmera fjärrkontrollen med mode-knappen

Fjärrkontrollen är förprogrammerad för Samsung. Har du en tv av ett annat märke gör du så här: Obs! Vissa tv-apparater stängs av långsamt. Släpp knappen när du ser att fjärrkontrollen svarar på ditt kommando.

 1. Slå på din tv
 2. Håll nere mode-knappen tills "Decoder"-lampan på fjärrkontrollen lyser grönt
 3. Tryck på 0
 4. Håll ner av-/på-knappen tills tv:n stängs av
 5. Tryck på OK
 6. Testa nu om du kan styra din tv
 7. Fungerar det inte? Prova igen
Mode

Source

Använd Source-knappen när du vill välja HDMI-ingång för din tv, exempelvis för en inkopplad spelkonsoll. Normalt finns det 3 eller 4 HDMI-ingångar i tv:n.

Obs! Du måste först trycka på mode-knappen för att aktivera och kunna använda Source-knappen.

Source

Byta kanal med +/-

Tryck på +/- för att byta kanal, eller använd sifferknapparna på knappsatsen för att gå till kanalen du vill se.

Back

Tar dig tillbaka till föregående skärmbild eller till föregående kanal som du sett på.

Back/Byt kanal

Volymknappar och stäng av ljud (mute)

Med knapparna längs ner till vänster på fjärrkontrollen justerar du volymen.

Använd volymknapparna för att justera ljudet.
Tryck och håll ner den nedre delen av volymknappen för att stänga av ljudet helt.
Tryck på den övre volymknappen för att slå på ljudet igen.
Volym

Genväg till kanallista med navigationsknapparna

Kanallistan ger en snabböversikt över kanalerna. De kanaler som ingår i ditt tv-paket visas högst upp i listan. De kanaler som du inte har tillgång till visas längre ner, med en låsikon.

 1. När du står på en tv-kanal: tryck upp eller ner med navigationsknapparna på fjärrkontrollen
 2. Bläddra upp eller ner i kanallistan med navigationsknapparna
 3. Tryck på OK för att välja kanal
Genväg till kanallistan

Röstsök med Search-knappen

Röstsök är ett roligt och enkelt sätt att upptäcka allt innehåll på! Tryck på Search-knappen och prata in i fjärrkontrollens mikrofon när de tre prickarna längst ned på skärmen rör sig. Tänk bara på att du nu även kan få sökträffar som inte är relaterade till Allentes tv-utbud. Utöver att söka fram innehåll så kan du med Google-assistenten dessutom ge boxen kommandon, som exempelvis ”Gå till inställningar”, ”Öppna SVT Play” etc.

Obs! För att kunna använda Google-assistenten behöver du först se till att du har kopplat ett Google-konto till boxen.

Sök med Google-assistenten

Vanliga Frågor

Kan jag även använda Allente 1-fjärrkontrollen till tv:n?

Ja, det kan du. Fungerar det inte direkt? Gör så här:

 1. Slå på tv:n 
 2. Håll nere mode-knappen tills "Decoder"-lampan på fjärrkontrollen lyser grönt
 3. Tryck på 0
 4. Håll ner av-/på-knappen tills tv:n stängs av
 5. Tryck på OK
 6. Testa nu om du kan styra tv:n
 7. Fungerar det inte? Prova igen

Fungerar fjärrkontrollen även om jag har min Allente 1-box i ett stängt skåp?

Ja. Fjärrkontrollen och boxen sammankopplas automatiskt via bluetooth under installationen.

Varför har ni tagit bort så många knappar på fjärrkontrollen?

Allente 1-fjärrkontrollen har färre knappar än vanligt. Många funktioner hittar du nu istället direkt i menyerna på tv-skärmen. Därmed slipper du titta bort från skärmen för att leta efter rätt knapp på fjärrkontrollen.

Tips! "Shortcut"-knappen kan du själv välja var den ska leda till. Många kunder har programerat knappen för att direkt leda till Tv-guiden. 

Kan jag använda en universalfjärrkontroll för att styra Allente 1?

Allente 1-fjärrkontrollen är designad för att optimera din tv-upplevelse. Vi rekommenderar inte att använda andra fjärrkontroller och vi kan inte ta ansvar för eventuella problem eller reducerad funktionalitet som kan uppstå med andra fjärrkontroller.