Signalproblem (tv via parabol)

Har parabolen skymd sikt?
Att signalen är dålig kan bero på flera saker, men det är inte ovanligt att något fysisk är i vägen för parabolen och därmed skymmer sikten till satelliten. Kolla alltid hur det ser ut kring parabolen (om du kan göra det utan risk att skada dig) innan du tar kontakt med oss. Här beskriver vi vad du ska titta efter.

Om parabolen har fri sikt men dina signalproblem kvarstår
Hör av dig till kundservice så hjälper vi dig med en felsökning. Vill du göra en felsökning själv, innan du hör av dig till oss, kan du prova vår felsökningsguide här.


Mitt signalproblem kommer inte lösas på ett par dagar. Hur ska jag göra för att se på tv under tiden?


Om du inte får in någon satellitsignal eller har dålig signalkvalitet är det viktigt att du gör de justeringar som behövs. Om parabolantennen sitter så du kommer åt den och du inte utsätter dig för någon risk kan du göra nödvändiga justeringar själv. Om du behöver kontakta en installatör kan du under tiden titta på de flesta kanaler via internet med din Allente 1-box.

Gör så här:

  1. Tryck på den blå knappen på fjärrkontrollen
  2. Välj Inställningar högst upp till höger på tv-skärmen i huvudmenyn
  3. Välj Satellit
  4. Välj Manuell konfiguration
  5. Välj Ingen
  6. Tryck på blå knappen
  7. Välj tv. Om du inte direkt får en signal kan du prova att zappa runt lite tills bilden fungerar.