Tv-kanaler

Hitta dina tv-kanaler

När du startar din Allente 1-box kommer alltid den tv-kanal som du tittade på sist att visas. För att komma till dina tv-kanaler från huvudmenyn går du till rubriken Tv:

 1. Tryck på den blå knappen
 2. Använd navigationsknapparna och ställ dig på Tv
 3. Tryck OK för att bekräfta
 4. Byt kanal med +/- knapparna eller använd sifferknapparna
Tv-kanalen

Dina tv-kanaler hittar du under rubriken Tv i huvudmenyn.

Genväg till kanallistan

Kanallistan ger en snabbare översikt över dina tv-kanaler. De kanaler som inte ingår i ditt tv-paket visas längst ner i listan, med en lås-ikon. Till höger om varje kanal i kanallistan visas nästkommande program. Ytterligare ett steg till höger visas en genväg till kanalens veckoarkiv.

 1. Medan du ser på en tv-kanal: Tryck upp eller ned med navigationsknapparna. Samtidigt rullar programmet du tittar på vidare i bakgrunden.
 2. Bläddra i kanallistan. Om kanalen du står på har veckoarkiv syns det till höger om kanalen i listan.
 3. Tryck OK på den kanal som du vill se.
Genväg till kanallistan

Det program du ser på fortsätter i bakgrunden medan du navigerar i kanallistan

Kanallistan visar...

Tv-kanaler
Kanallistan visar bilder från alla tv-program som pågår just nu på de olika kanalerna.

Nästa program
Till höger om varje kanal i kanallistan ser du vilket program som kommer visas härnäst.

Veckoarkiv
Om kanalen har ett veckoarkiv med sparade program hittar du det till höger om nästa program.

Genväg till kanallistan

Du ser nästkommande program till höger om varje kanal i kanallistan.

Mer info om programmet du tittar på

Här hittar du mer information om programmet: en beskrivning av innehållet, skådespelare, tidslängd m.m.

 1. Tryck på OK för att visa funktionsmenyn.
 2. Tryck uppåt med navigationsknapparna.
 3. Välj Mer info.
Mer info om det program du ser på

Under Mer info hittar du information om programet/filmen/serien som du tittar på.

Funktionsmenyn: Se från början m.m.

Från funktionsmenyn når du t.ex. Se från början – en praktisk funktion som du kan använda om du av någon anledning råkat missa början av ett program. Gör så här för att använda Se från början:

 1. Medan programmet pågår, tryck OK
 2. Tryck nedåt på navigationsknapparna för att få upp funktionsmenyn
 3. Välj Se från början och tryck OK
Se från början

Tryck OK eller höger när du tittar på en kanal/film/serie för att få upp funktionsmenyn

Pausa en tv-kanal​

 

dagsläget kan du pausa en tv-kanal i upp till 30 minuter men under hösten 2022 utökas detta till att man kan pausa i upp till 2 timmar

När det gått 30 min sedan paus aktiverades startar boxen automatiskt uppspelning av det pausade programmet

Spola fram och tillbaka i tv-sändningen

Möjligheterna att spola fram och tillbaka är ännu något begränsadeDu kan endast göra det under den tidsperiod  du pausat din box. Framåt kan du hoppa i steg om 1 minutbakåt kan du hoppa i steg om 30 sekunder 

 

Tips! Vill du  tillbaka till början av programmet kan du istället använda dig av funktionen Se från början
1. Medan programmet pågårtryck OK. 
2. Tryck nedåt på navigationsknapparna och välj Se från börjanBekräfta med OK. 

Vanliga frågor

Var ändrar jag språkinställningarna?

 1. Tryck på den blå knappen
 2. Använd navigationsknapparna och gå högst upp till höger i huvudmenyn.
 3. Välj Inställningar > Enhetsinställningar > Språk.

Jag vill vi kunna se fler tv-kanaler. Kan jag ordna det direkt i Allente 1-boxen?

Du kan alltid uppgradera ditt tv-paket på Min sida. Just nu kan du dock tyvärr inte lägga till fler kanaler eller byta tv-paket direkt i boxen.