Inspelningsbar tv-box

En inspelningsbar tv-box ger dig möjlighet att spela in, pausa och spela in program samtidigt som du tittar på ett annat program.

Kontakta vår beställningsavdelning på telefonnummer 010 19 99 900 eller besök Min sida för att beställa en inspelningsbar tv-box.

Vid övriga frågor kring inspelningsbar funktion, vänligen kontakta vår kundservice på 0770-27 27 00

 

  
 • Dessa tv-boxar är inspelningsbara

  • Allente 1 -För att kunna spela in kräver boxen en hårddisk eller SD-kort som kan köpas via Allente.
  • Samsung/Prime 680 -För att kunna spela in kräver boxen en hårddisk som kan köpas via Allente. 
  • OnePlace -För att kunna spela in kräver boxen en hårddisk som kan köpas via Allente.
  • Samsung 7140 -Boxen har inbyggd hårddisk. 
  • Pace 865 -Boxen har inbyggd hårddisk. 
  • Sagem HD-PVR 101 -Boxen har inbyggd hårddisk. 
  • ADB PVR 5720 -Boxen har inbyggd hårddisk. 
  • ADB 2850 -För att kunna spela in kräver boxen en hårddisk via USB. Hårddisken kan köpas från värlsorterad elektronikåterförsäljare. 
  • HD Box Smart -För att kunna spela in kräver boxen en hårddisk som kan köpas via Allente.

 • 
 • Så här kommer du igång med inspelning

  Direktinspelning:
  (Gäller alla tv-boxar)

  För att starta en vanlig inspelning går du till den kanal du vill spela in på och trycker på den inspelnings-knappen* på fjärrkontrollen. Det kommer då komma upp ett rött "R" eller en röd prick i informationen som visar att du spelar in på denna kanalen. Notera att internetsända-kanaler inte går att spela in.

   

  Bokad inspelning:
  (Samma procedur för alla tv-boxar)

  Tryck på Menyknappen och välj TV guide, det stämmer för alla boxar. Navigera sedan med hjälp av fjärrkontrollens navigationsknappar till programmet som önskas spelas in. När programmet är markerat: tryck på inspelnings-knappen* på fjärrkontrollen för att boka inspelningen. Önskar du avbryta en bokad inspelning markerar du programmet och trycker OK följt av OK på valet 'Stoppa inspelning'.


  Serieinspelning:
  (Gäller alla tv-boxar)

  Gör två knapptryck på meny-knappen för att komma till tv-guiden. Använd dig sedan av pilknapparna för att leta upp det program du vill starta en inspelning på. När du hittat det program du vill spela in kommer det upp information precis under tv-guiden. Här flyttar du markeringen till serieninselning och trycker OK.

   

  Manuell inspelning:
  (För dig med tv-box Samsung 7140, Pace 865 och Samsung/Prime 680)

  Tryck på meny-knappen en gång. Använd sedan höger/vänsterpilarna för att leta fram alternativet Planner. När Planner är markerat får man upp tre val, valet i mitten är Manuell Inspelning. När du trycker "OK" får du upp en meny där du ställer in vilken kanalplats du vill spela in på, vilken dag och mellan vilka tider inspelningen ska gälla. Här får du också upp ett val om de vill använda inspelningen på andra dagar genom att repertera samma inspelning. När kunden fyllt i all information som krävs trycker man på den Blåa knappen för att bekräfta