Så byter du parabolhuvud

Parabolhuvudet (LNB) är parabolens satellitmottagare. Den konverterar signaler från olika frekvenser till en frekvens som kan läsas av din box. 

Byt parabolhuvudet på parabolen

1. Lossa kabeln från parabolhuvudet

Skru fra parabolhodet

2. Tryck in de två hullingarna

Tryck in de två hullingarna på det svarta (eller grå) fästet som sitter på parabolhuvudet.

Trykk inn mothakene

3. Lossa skruven i det svarta fästet

som håller ihop de två delarna. Använd en skruvmejsel.

Løsne skruen i den svarte braketten

4. Ta av det svarta fästet

Ta av det svarta fästet på ditt gamla parabolhuvud och fäst den på ditt nya, på samma sätt. Obs! Vänta till slutet av monteringen innan du skruvar åt ordentligt, så att du kan finjustera parabolhuvudet.

Ta av den svarte braketten

5. Tryck fästet på plats

Tryck fästet på plats på parabolarmen genom att pressa in hullingarna på fästet så att parabolhuvudet sitter fast.

Skyv brakett på plass

6. Fäst kabeln till parabolhuvudet

Skru kabelen til parabolhodet

7. Dra regnskyddet över kontakterna

så att de är skyddade mot vatten och vind.

Trekk regnbeskyttelsen ned over kontaktene

Ändra antenninställningar på boxen

För att färdigställa installationen av det nya parabolhuvudet måste du nu gå in under Inställningar på OnePlace. När du har tryckt på Inställningar går du till Allente-inställningar och väljer Satellit. Tryck OK på fjärrkontrollen. Boxen startar nu med "Automatisk igenkänning" och söker efter signal.

Satellitinställningar

Justera parabolhuvudet

På tv-skärmen ser du två grafer som visar signalkvalitet och styrka. Det är signalkvaliteten du nu ska fokusera på. På skärmen ser du kvaliteten mätt i decibel (dB). För bästa möjliga kvalitet bör talet vara så högt som möjligt, helst över 15.

1. Justera ditt nya parabolhuvud till det att du har bästa möjliga signal.

Det är enklast om ni är två personer som gör detta. En justerar själva parabolhuvudet med mycket små rörelser. Det handlar om millimeterprecision. Den andra står inne framför tv:n och följer talen som visar signalkvalitet på skärmen. Målet är att talen ska överstiga värdet 15.

Antenninställningar

2. När du har fått fram bästa möjliga inställning

och har bild i tv:n ska du skruva fast fästet så att det sitter hårt. Detta är viktigt eftersom fästet säkrar att parabolhuvudet inte hamnar ur position.

Juster ditt parabolhode når du har best mulig mottakskvalitet

Vanliga frågor (FAQ)

När bör jag byta parabolhuvud?

När du byter till OnePlace rekommenderar vi att du samtidigt byter parabolhuvud så att du kan nyttja alla nya funktioner och möjligheter som den nya boxen har.

Montera själv eller ta hjälp av en installatör?

Det är enkelt att följa anvisningarna för hur du byter parabolhuvud. Det viktiga är säkerheten. Eftersom att du kan behöva använda en stege om parabolen är monterad högt upp på taket, vill vi dock givetvis inte att du utsätter dig för risker om du genomför bytet själv. Våra erfarna installtörer säkrar upp med sele och har även tillgång till hissanordningar. Har du däremot din parabol monterad på ett mer lättillgängligt ställe kan du dock enkelt utföra bytet av parabolhuvud själv. 

 

Varför behöver jag ett nytt parabolhuvud (LNB)?

När du byter till ett nytt parabolhuvud (LNB) kan du nyttja din nya box till max. Det innebär att du kan se på TV samtidigt som du spelar in från andra kanaler. Flera kan även se på TV samtidigt i olika rum, paralellet med att du spelar in olika program. Det nya parabolhuvudet ger i tillägg snabbare kanalsök och förkortar därmed zapptiden.  

Den snabba teknologiska utvecklingen gör det nödvändigt att då och då uppdatera och byta utrustning. Utrustningen förbättras, funktionaliteten och kapaciteten utvecklas och uppdateras. Vår utrustning utvecklas i samma takt som exempelvis mobiltelefoner. All utrustning som placeras och används utomhus blir dessutom utsatt för belastningar som höga och låga temperaturer, vind och nederbörd.