TV-guide

7 dagars programöversikt

Till höger ser du kommande program 7 dagar framåt.

  1. Tryck på den blå knappen
  2. Välj TV-guide. Tryck på OK
  3. Bläddra upp eller ner med hjulet för olika kanaler
  4. Bläddra till höger för att se kommande program (7 dagar framåt)
  5. Tryck på OK för att välja kanal och program
TV-guide

I TV-guiden kan du se program upp till 7 dagar fram i tiden

Så listas kanalerna

Om du har skapat en lista med favoritkanaler visas de först, och därefter övriga kanaler.

Vanliga Frågor (FAQ)

Hur förflyttar jag mig snabbt framåt och bakåt i tiden i TV-guiden?

Använd navigationsknapparna. Håll ner högerknappen för att snabbspola framåt i tiden. Håll ner vänsterknappen för att snabbspola bakåt.

Varför kan jag inte hitta filmer, serier och barninnehåll?

Om du vill kunna streama innehåll (filmer, serier och program från playtjänsten) måste du ansluta din OnePlace till internet.

Om du valt att inte ansluta boxen till internet kan du se filmerna, serierna och barninnehållet som visas på dina vanliga linjära tv-kanaler. Har en hårddisk i din OnePlace kan du dock spela in program från din kanaler så att du kan se dem när du vill.