Översikt av fjärrkontrollen

Bilden nedan visar en översikt av vår fjärrkontroll och dess funktioner.