Programkortets placering i mottagaren

Det är viktigt att programkortet placeras korrekt i tv-boxen för att tjänsten ska fungera. Nedan hittar du en lista över hur kortet ska sitta i boxen.

Pace 3000 - programkortet placers i kortläsaren på boxens vänstra sida med guldchippet uppåt och inåt

Samsung 5140 - programkortet placeras med guldchippet nedåt och inåt i kortläsaren på boxens framsida

Samsung 680 UHD - programkortet placeras i kortläsaren på boxens vänstra sida med guldchippet nedåt.

Vissa Samsung 680 UHD har en nyare kortläsare där kortet ska placeras med guldchippet nedåt och den fasade kanten utåt. I dessa fall indikeras det av ett klistermärke ovanpå boxen som visar hur kortet ska sättas i:

image-20180913151241-1.png

Klicka här om du har en annan tv-box.