Skapa favoritlista

Hitta lätt till dina favoritkanaler genom att skapa en favoritlista i din tv-box. Du lägger enkelt kanalerna på den plats du själv vill och kan när som helst uppdatera favoritlistan. På den här sidan hittar du alla våra kanallistor. 

För att snabbt få tillgång till alla dina kanaler kan du trycka på MENU/SETUP på fjärrkontrollen och välja ALLA KANALER.

Klicka på din fjärrkontroll nedan för att se hur du skapar din favoritlista:

Fjärrkontroll med Source-knapp

(Finns både med Allente- och Viasat-logga)

  
 • Allente fjärrkontroll.png

  1. Tryck på MENU-knappen på din Viasat-fjärrkontroll

  2. Välj sedan INSTÄLLNINGAR 

  3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA

  4. Markera de kanaler du vill ska ingå i din favoritlista med OK-knappen. Du navigerar med piltangenterna

  5. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara 

  ​​​
  Sortera favoritlista

  1. Tryck på MENU

  2. Välj INSTÄLLNINGAR

  3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA

  4. För att sortera din favoritlista tryck GRÖN knapp

  5. Markera den kanal du vill flytta genom att markera den med OK-knappen. Flytta kanalen i listan med piltangenterna. När du är nöjd med placeringen trycker du OK. Fortsätt på samma sätt tills du är nöjd med listans sortering

  6. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara. Avsluta genom att trycka på VIASAT-knappen


  Aktivera och använda din favoritlista 

  1. Tryck på MENU-knappen

  2. Välj tv-kanaler och sedan FAVORITLISTA. Välj valfritt program och tryck OK. Din favoritlista är nu aktiverad

  3. När du har aktiverat din favoritlista kommer du automatiskt att bläddra i din favoritlista

Fjärrkontroll med tv-knapp

  
  1. Tryck på MENU-knappen på din Viasat-fjärrkontroll

  2. Välj sedan INSTÄLLNINGAR 

  3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA

  4. Markera de kanaler du vill ska ingå i din favoritlista med OK-knappen. Du navigerar med piltangenterna

  5. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara 

  ​​​
  Sortera favoritlista

  1. Tryck på MENU

  2. Välj INSTÄLLNINGAR

  3. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA

  4. För att sortera din favoritlista tryck GRÖN knapp

  5. Markera den kanal du vill flytta genom att markera den med OK-knappen. Flytta kanalen i listan med piltangenterna. När du är nöjd med placeringen trycker du OK. Fortsätt på samma sätt tills du är nöjd med listans sortering

  6. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara. Avsluta genom att trycka på VIASAT-knappen


  Aktivera och använda din favoritlista 

  1. Tryck på MENU-knappen

  2. Välj tv-kanaler och sedan FAVORITLISTA. Välj valfritt program och tryck OK. Din favoritlista är nu aktiverad

  3. När du har aktiverat din favoritlista kommer du automatiskt att bläddra i din favoritlista

Fjärrkontroll med EPG-knapp

  
  1. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA

  2. Markera de kanaler du vill ska ingå i din favoritlista med OK-knappen. Du navigerar med piltangenterna

  3. När du är klar, bekräfta med BLÅ knapp och tryck OK för att spara


  Sortera favoritlista 

  1. Tryck SETUP

  2. Välj ANVÄNDARVAL och därefter HANTERA FAVORITLISTA

  3. För att sortera din favoritlista tryck GRÖN knapp

  4. Markera den kanal du vill flytta genom att markera den med OK-knappen. Flytta kanalen i listan med piltangenterna. När du är nöjd med placeringen trycker du OK. Fortsätt på samma sätt tills du är nöjd med listans sortering

  5. Bekräfta när du är klar med BLÅ knapp och avsluta genom att trycka på VIASAT-knappen


  Aktivera och använda favoritlista 

  1. Tryck på EPG-knappen

  2. Välj tv-kanaler och sedan FAVORITLISTA. Välj valfritt program och tryck OK. Din favoritlista är nu aktiverad