Fungerar autogiro om jag delar konto med min sambo?

  • Kontot måste vara godkänt för autogirobetalning
  • Inga spärrar får vara registrerade på kontot
  • Båda kontohavarna kan disponera kontot var för sig
  • Betalningar kan ske för båda kontohavarnas räkning

Kolla gärna med din bank om du är osäker på om ditt konto uppfyller villkoren eller om du har andra frågor som rör autogirobetalningar.

Full översikt på Min sida

Se din faktura