Vad är kemikalieskatt?

Vad är kemikalieskatten?
Sveriges riksdag har infört en skatt för kemikalier i elektronik. Kemikalieskatten omfattar elektronik och vitvaror och beräknas på produktens vikt.

Varför måste jag betala en kemikalieskatt?
Skatten är ett beslut från Sveriges riksdag och började gälla 1 juli 2017. Den gäller de flesta elektroniska varor och även många vitvaror.

Hur mycket är skatten på?
Skatten beräknas på varans vikt. Aktuella priser hittar du i våra prislistor. 

Vad är det för kemikalie som ni använder?
Det rör sig om flamskyddet. Väldigt många elektroniska produkter är försedda med kemiskt flamskydd som ska hindra att de börjar brinna vid överhettning.

Varför är den inte miljövänlig?
Eftersom flamskyddet är skapat för att skydda en produkt under lång tid så betyder det att medlet inte är särskilt nedbrytningsbart, vilket har en negativ miljöpåverkan när de väl tas ur bruk och ska återvinnas.

Varför använder ni inte ett miljövänligt alternativ så att vi slipper skatten då?
Våra boxtillverkare har valt det flamskydd som är bäst lämpat för att skydda mot brand. Vi kommer alltid prioritera säkerheten först men vi kommer givetvis se över om det finns några miljövänliga alternativ framöver.

Hur debiteras skatten?
Du som kund kommer att debiteras skatten på den faktura som innehåller hårdvaran du beställt.

Full översikt på Min sida

Se din faktura