Nätdistributionsavgift

Avgiften tas ut av fiber-tv-kunder och täcker upp för de kostnader som uppstår i samband med distribution av fiber-tv-signalen.