Blanka menyer i Streamingtjänsten

Om menyerna är blanka när du använder Streamingtjänsten i din tv-box kan det bero på att din bredbandshastighet inte är tillräckligt hög. Vi rekommenderar minst 6 Mbit/s. Problemet kan också bero på en låsning. Pröva att följa de här stegen:

  1. Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen för att få fram sökfunktionen.
  2. Sök på en filmtitel.
  3. Lämna Streamingtjänsten genom att trycka på Allente/Viasat-knappen på din fjärrkontroll.
  4. Gå tillbaka till Streamingtjänsten.