Svart bild

Om tv-bilden är svart men du fortfarande kan se information om programmet när du byter kanal på Allente-boxen kan det bero på en låsning i mottagaren.

Åtgärd:

  • Gör boxen strömlös och ta ut programkortet ur boxen. Koppla in strömmen igen och sätt sedan i kortet först när boxen startat.

Om du inte får upp information om kanalen vid kanalbyte eller i menyn när du trycker Menu eller Setup på fjärrkontrollen till din Allente-box har mottagaren och tv:n ingen kontakt med varandra.

Åtgärder:

  • Kontrollera att rätt källa är vald på tv:n. Det gör du med hjälp av tv:ns fjärrkontroll (markerad med ”AV”, ”Input” eller ”Source”). Symbolen som ser ut som en tv-skärm och en pil.
  • Kontrollera att kabeln mellan boxen och tv:n sitter i ordentligt.
  • Testa en annan bildöverföringskabel (HDMI/SCART) mellan boxen och tv:n.