21-06-01 Uppdatering för dig med OnePlace-box som ej är uppkopplad mot internet

Vi jobbar ständigt för att du ska få en ännu bättre upplevelse av din OnePlace-box med färre buggar. Som ett steg i detta har vi lanserat en ny uppdatering. Den nya uppdateringen innehåller följande:

  • Uppgradering från Android 7 till Android 9, med de senaste säkerhetsuppdateringarna från Google
  • Ytterligare stabilitet och prestandaförbättringar
  • Nya menyer under Inställningar
  • Nytt utseende med bland annat Allente logga vid uppstart

Din box uppdateras per automatik.

Skulle du vilja uppdatera din box manuellt? Gå in på Meny / Inställningar / Om / Systemuppdatering.