22-10-04 Funktionerna inspelning och paus lanserade för Allente 1

Vi har idag släppt en ny mjukvara som möjliggör funktionerna inspelning och paus för boxen Allente 1. Funktionerna förutsätter dock att du köper ett minneskort eller en hårddisk från Allente.

Läs mer om inspelning och paus här