22-09-20 Mindre justeringar i vår Integritetspolicy

Vi har gjort ett par språkjusteringar i vår Integritetspolicy. Ändringarna innebär ej några större förändringar för dig som kund.

Den senaste versionen finns att läsa här.