22-04-26 Updatering av Allmänna villkor och Integritetspolicy

Fram tills nu har våra kunder haft olika Allmänna villkor och integritetspolicy beroende på om man blev kund hos Canal Digital eller Viasat eller om man från start blev kund hos Allente. Men detta rättar vi äntligen till den 1 juni.

Förutom att alla kunder nu kommer ha samma Allmänna villkoren och Integritetspolicy, så har vi även sett till texterna är mer lättlästa och enklare att ta till sig än tidigare. Villkoren har vi dessutom anpassat efter den nya Konsumentköplagen samt den nya Ekomlagen. Vår nya Integritetspolicy ger tydligare exempel på vem vi kan dela data med och vilka som tillhandahåller tjänster åt oss.

Detta innebär alltså inga betydande förändringar och är inte till någon nackdel för dig som kund.

Här kan du läsa de nya Allmänna villkoren.
Här kan du läsa den nya Integritetspolicyn.