Inspelningsalternativ

För dig med inspelningsbar tv-box finns det tre olika sätt att göra inspelningar.

Serieinspelning:

Så här lägger du in serieinspelningar:

  1. Tryck två gånger på MENU-knappen för att öppna tv-guiden i tv-boxen.
  2. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja en serie som du vill spela in.
  3. När du har valt serie/program trycker du på den gröna knappen för att starta serieinspelningen.
  4. När du har aktiverat serieinspelningen spelas kommande avsnitt in automatiskt.
  5. Se dina schemalagda serieinspelningar genom att trycka på fjärrkontrollens MENU-knapp, välj PLANNER och därefter SERIEINSPELNINGAR/PLANERADE INSPELNINGAR.

Manuell inspelning:

För att starta en manuell inspelning trycker du först på Meny-knappen och använder sedan höger-/vänsterpil för att leta fram alternativet "Planner" i menyn. När Planner är markerat får du upp tre val, varav valet i mitten är Manuell Inspelning. Genom att trycka OK på manuell inspelning får du fram ett nytt fönster där du väljer kanalplats samt dag och tid för inspelningen. Du kan även välja att repetera inspelningen andra dagar. För att bekräfta ditt val trycker du på den blåa knappen på din Allente/Viasat-fjärrkontroll.

Automatisk inspelning:

För att starta en vanlig automatisk inspelning går du till kanalen som du vill spela in på och trycker på den rödvita "R"-knappen på Allente/Viasat-fjärrkontrollen. Det kommer då upp ett rött "R" i informationsrutan som visar att du spelar in på kanalen.