Allentes Sustainability Report och Code of Conduct

Här kan du läsa och ladda ner vår Sustainability Report 2023 och Code of Conduct.

 

Sustainability Report 2023

Code of Conduct

 

"Hållbarhet är en viktig pelare hos Allente. Vår vision, att vara den ledande nordiska tv-leverantören, är ännu mer möjlig med en hållbarhetskärna som hjälper till att definiera vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör vårt arbete. I grunden för vårt dagliga arbete är våra företagsvärderingar – We Care, We Dare, We Share. På Allente är vi engagerade i ett hållbart sätt att arbeta vilket gör att den påverkan vi har på vår verksamhet, miljö och samhälle går i linje med dessa värderingar. Jag tror att det arbete som beskrivs i vår hållbarhetsrapport är ett bevis på detta. Rapporten omfattar året 2022, men under de kommande åren, när vi fortsätter på vår resa, kommer vi ständigt att göra framsteg i att bygga och uppfylla våra hållbarhetsambitioner." – Mahmoud Mustapha, VD på Allente