We Care – vårt hållbarhetsprogram

 

Våra åtaganden

Innebandy Flex
I samarbete med Svenska innebandyförbundet har Allente varit med och sponsrat satsningen Innebandy Flex, ett projekt för att göra innebandy tillgänglig för fler personer genom förenklade regler och mer flexibla tränings- och tävlingsformer.

I Sverige är innebandy, efter fotboll, den största sporten mätt i antalet idrottare. Det är en inkluderande sport för alla, oavsett kön, ålder, fysiska begränsningar och ekonomisk status. Genom olika åtgärder vill Allente tillsammans med Svensk Innebandy få fler grupper i samhället att bli mer aktiva.
Läs mer i vårt pressmeddelande.

Vill du lära dig mer om Innebandy Flex? Läs mer här.

Allentestipendiet
Tillsammans med Amedias Direktesport har vi utvecklat Allentestipendiet. Vi vet att idrott, förutom att skapa en känsla av tillhörighet, även bidrar till god hälsa och ökat välbefinnande. Och dessa värderingar delar vi med Direktesport, Norges största live-sportsändare, som visar över 5000 matcher per år – från fotboll, handboll och basket, till volleyboll, motorsport, kampsport och mer. Allentestipendiet delas ut fyra gånger om året till idrottsorganisationer och bidrar med medel för ändamål såsom inköp av utrustning, förbättring av anläggningar, transport till turneringar och mer. Allentestipendiet är för alla, oavsett sport, geografisk plats, ålder och funktionshinder.


TENK
Vi har ingått ett samarbete med TENK: The Tech Network for Women. Allente var huvudpartner för den femte upplagan av det årliga evenemanget TENK-Tech Camp, som kom att hållas 12:e och 13:e augusti 2021. Lägret gav över 200 skolflickor mellan 13 och 18 år möjlighet att delta i workshops och presentationer organiserade av oss och andra partners. Målet är att inspirera tjejer att lära sig mer om teknik, och samtidigt väcka intresse för utbildning och karriär inom området. Läs mer i vårt pressmeddelande.