Inställningar: Signalproblem

När du trycker på den blå Canal Digital-knappen hittar du Inställningar högst upp i det högra hörnet på TV-skärmen. Upplever du signalproblem hittar du information nedan om hur du under tiden problemet varar kan se på tv via internet.

Ingen signal

Titta på tv via internet om du har signalproblem

OBS! Tänk på att med en satellitsignal får du bättre bild och tillgång till fler kanaler, så det är det bästa alternativet på lång sikt. Du kan dessutom inte spela in när du ser på tv via internet.

Om du inte får in någon satellitsignal eller har dålig signalkvalitet är det viktigt att du gör de justeringar som behövs.Om parabolantennen sitter så du kommer åt den och du inte utsätter dig för någon risk kan du göra nödvändiga justeringar själv. Om du behöver kontakta en installatör kan du under tiden titta på de flesta kanaler via internet med din OnePlace, till det att signalproblemet är löst.

  1. Tryck på den blå Canal Digital-knappen
  2. Välj Inställningar högst upp till höger på TV-skärmen i huvudmenyn
  3. Välj Satellit
  4. Välj Manuell konfiguration
  5. Välj Ingen
  6. Tryck på Canal Digital-knappen
  7. Välj TV. Om du inte direkt får en signal kan du prova att zappa runt lite tills bilden fungerar.

Vanliga frågor (FAQ)

Varför får jag bättre bildkavlitet med parabol/satellitsignal?

För att minimera datatmängden komprimeras ofta tv-bilden som du får via internet, vilket direkt kan påverka bildkvaliteten. Att se på TV via internet ska ses som en nödlösning om du får signalproblem. Även kanalutbudet begränsas om du bara har anslutit OnePlace till internet. Inspelningsmöjlighten går också förlorad. 

Även stabiliteten och driftsäkerheten är högre när du har OnePlace ansluten till din parabol.