Tv-kanaler

Live-TV

När du startar OnePlace visas alltid den senaste tv-kanalen du tittade på.

 1. Tryck på den blå knappen.
 2. Välj TV för att starta live-tv.
TV

Titta på TV

Få översikt med kanallistan

Kanallistan är en genväg till en översikt över tv-kanalerna. De kanaler som ingår i ditt abonnemang visas högst upp i listan. Kanalerna du inte har tillgång till är samlade längst ned, markerade med en låsikon. Medan du tittar på ett tv-program:

 1. Tryck upp eller ner med navigationsknapparna på fjärrkontrollen.
 2. Bläddra upp eller ner i kanallistan med navigationsknapparna.
 3. Tryck på OK för att välja en annan kanal.
Översikt

Det program du ser på medan du söker i kanallistan fortsätter i bakgrunden.

Kanallistan visar...

Live-TV
Kanallistan visar de tv-program som går just nu på de olika kanalerna.

Nästa program
Till höger om varje kanal i kanallistan ser du kanalens nästa program.

Dina inspelningar
Om du har spelat in från en kanal ser du det till höger om kanalen i kanallistan.

Du ser nästa program och dina inspelningar till höger om varje kanal i kanallistan.

Mer info om det program du ser på

Här hittar du mer information om programmet: en beskrivning av innehållet, skådespelare, tidslängd m.m.

 1. Tryck på OK för att visa valmenyn.
 2. Tryck uppåt med navigationsknapparna.
 3. Välj Mer info.
Mer info om det program du ser på

Få mer information om det du tittar på.

Pausa och spola i live-TV

Pausa
Du kan pausa programmet du ser på, och fortsätta (play) där du pausade.

Spola framåt
Du kan spola fram till tv-programmets realtid (nutid).

Spola tillbaka
Du kan när som helst spola tillbaka till där du började se programmet.

Du kan inte spola tillbaka till början av programmet om du inte har tittat på programmet från början.

Du måste ha en ansluten hårddisk för att kunna pausa och spola

Valmeny: Paus/play, spola, text-tv m.m.

Här hittar du en meny för uppspelning, med flera funktioner:

 1. När du tittar på tv – tryck på den högra eller vänstra navigationsknappen för att få fram menyn
 2. Använd navigationsknapparna – tryck nedåt och sedan höger för att hitta önskad funktion

Tid: Här kan du se hur lång tid det är kvar på programmet du tittar på

Paus/Play: Du kan pausa programmet eller filmen du tittar på. Fortsätt titta där du pausade genom att trycka på play. Du kan också använda Paus/Play-knappen på fjärrkontrollen.

Inspelning: Samma funktion som den röda knappen på fjärrkontrollen

Spola: Du kan spola tillbaka till där du startade och spola fram till realtid (nu)

Live: Tar dig direkt till realtid

TXT: Här hittar du text-tv

Ljud och text: Här kan du ändra undertexterna

Pausa och spola

Spola

Tryck en gång för att hoppa framåt eller bakåt. Tryck på och håll ner knappen för att snabbspola framåt eller bakåt så långt du vill. OnePlace spelar in det du tittar på nu (om du har en hårddisk installerad). Inspelningen försvinner när du byter program/kanal.

Sätt i hårddisk

Med en hårddisk får du tillgång till fler funktioner i OnePlace.

Automatisk inspelning av live-TV

Obs! Du måste ha en hårddisk installerad i OnePlace för att kunna använda inspelningsfunktionen. När du tittar på live-tv spelas programmet du tittar på automatiskt in på hårddisken. Det betyder att du kan pausa programmet/filmen och fortsätta att titta där du tryckte på paus senare, utan att missa en enda sekund. Du kan också spola framåt, men givetvis bara fram till live-tv-programmets realtid. Om du byter till en annan kanal går programmet tillbaka till realtid igen, och då försvinner den automatiska inspelningen från hårddisken.

Det du tittar på spelas automatiskt in i OnePlace.

Det du tittar på spelas automatiskt in i OnePlace.

Vanliga frågor (FAQ)

Var ändrar jag språkinställningarna?

 1. Tryck på den blå knappen
 2. Välj Inställningar högst upp till höger på TV-skärmen
 3. Bläddra ner med navigationsknapparna till Inställningar
 4. Gå in på Ljud och undertexter för att ändra språk, undertexter m.m.

Kan jag snabbspola framåt när jag tittar på TV?

Nej. Du kan bara titta på det som sänts tidigare och fram till realtid för tv-programmet. För att kunna spola framåt måste du titta på en inspelning eller ha pausat ett tv-program.

 

Jag vill abonnera på ett annat kanalpaket: Kan jag ordna det direkt i OnePlace?

Det går tyvärr inte för tillfället. Kontakta vår kundtjänst om du vill uppgradera abonnemanget.