Söka fram innehåll

Sök TV
Söka i huvudmenyn

o Tryck på den blå knappen. o Sök uppåt och neråt samt till höger och vänster med navigationsknapparna. o Tryck på OK för att välja innehåll. Med den blå knappen når du alltid huvudmenyn.

Anslut OnePlace till internet för att få tillgång till röstsöksfunktionen

Om du ansluter din box till internet kan du använda Voice-knappen på fjärrkontrollen för att söka efter innehåll med din röst. Du talar bara direkt in i den inbyggda mikrofonen.

Är din OnePlace ansluten till internet kan du även söka efter tv-kanaler, appar och spel från Google Play Store.