Inga kanaler på fiber-tv

Denna artikel kan vara till hjälp för dig som har problem med "Fel 51", "Fel 52", "Fel 53" eller ''M042'' och har någon av boxarna Allente 1,Prime/Samsung 680, Arris 3000, Samsung 5140 eller Pace 830.

Den här informationen gäller endast för fiber-tv-kunder med tekniska problem som gör att kanalerna inte fungerar, det vill säga Totalt Avbrott. Ibland visas detta på skärmen via olika felmeddelanden, till exempel "Fel 53" eller ''M042''


Oftast beror tekniska problem med fiber-tv på att utrustningen inte är korrekt inkopplad och att tv-boxen då inte får rätt IP-adress. I vissa fall kan det även bero på störningar i nätet. Upplever du problem bör du alltid först kontrollera om du påverkas av någon pågående driftstörning.

Påverkas du inte av någon störning, men ändå saknar kanaler, fortsätter du felsökningen här nedanför.

Så här gör du en felsökning

För Samsung/Prime 680,Arris 3000,Samsung 5140 och Pace 830

1. Kontrollera först vad du får för IP-adress i boxen: Gå in på Meny på fjärrkontrollen

2. Välj "Inställningar"

3. Välj "Information". Kolla nu vad som står under "Ethernet IP-adress".

För Allente 1

1. Kontrollera först vad du får för IP-adress i boxen: Gå in på Meny på fjärrkontrollen

2. Välj "Inställningar"

3. Välj 'Nätverk och internet''. Pila sedan ner till Ethernet och kolla under "Anslutning"

 

4. Välj sedan det alternativ nedan som stämmer överens med det du ser på skärmen: