Utländskt innehåll på hemsidor/tjänster

Hemsidor och tjänster hämtar information via olika databaser för att ta reda på i vilken region du befinner dig i. Detta görs genom att respektive hemsida/tjänst kontrollerar din IP-adress mot en databas. Olika hemsidor/tjänster hämtar information om IP-adressens positionering via olika databaser som i sin tur uppdaterar sin information med olika intervall. Anledningen till att man använder IP-adressen som en indikation på var en enhet befinner sig är för att du ska få så relevant innehåll som möjligt samt att visst innehåll är begränsat till vissa regioner.

När du besöker en hemsida/tjänst kontrolleras din IP-adress mot en av dessa databaser. Databasen ger då information om var IP-adressen befinner sig enligt den information som databasen har i sitt register och skickar detta tillbaka till hemsidan/tjänsten som sedan anpassar sitt innehåll beroende på vilken region du tillhör. Om detta inte stämmer med den geografiska positionen är informationen i databasen inte uppdaterad, vilket gör att du kan uppleva felaktigt innehåll eller att sidan/tjänsten är på fel språk.

Detta är tyvärr inget Allente kan påverka, utan det är upp till hemsidan/tjänsten att uppdatera informationen.

Vid fel på Google/Youtube, eller tjänster/hemsidor som är kopplade mot Googles databaser rekommenderar vi att felanmäla direkt till Google via detta formulär (förväntad ledtid hos Google kan variera mellan ett antal veckor till flera månader).

På Google/Youtube går det även att manuellt ställa in språk och plats via inställningar på respektive sida.