Reset/Fabriksåterställning av din tv-box

Följ de här stegen för att fabriksåterställa din tv-box:

Allente 1

1. Tryck på den blå menyknappen.

2. Navigera dig till inställningar som har en symbol av ett kugghjul, tryck OK.

3. Navigera dig till enhetsinställningar, tryck OK.

4. Välj Om, tryck OK.

5. Välj Fabriksåterställning, tryck OK.

Sedan kommer boxen hamna i förstagångsinstallation och det ser olika ut baserat på om du använder boxen med parabol eller fiber. 

För instruktion på fiber klicka här.

För instruktion på parabol klicka här.

 

OnePlace

1. Tryck på den blå menyknappen.

2. Navigera dig till inställningar som har en symbol av ett kugghjul, tryck OK.

3. Navigera dig till enhetsinställningar, tryck OK.

4. Välj Om, tryck OK.

5. Välj Återställ, tryck OK.

Sedan kommer boxen hamna i förstagångsinstallation klicka här för att läsa mer.

Samsung / Prime 680 Ultra HD

1. Tryck på knappen Menu.

2. Navigera dig till inställningar, tryck OK.

3. Navigera dig till systeminställningar, tryck OK.

4. Slå in Pinkod, har du inte själv ändrat den ska den vara 0000.

5. Navigera dig ner till Grundåterställning, tryck OK.

Du blir då ombedd att dra ut strömsladden och sätta tillbaka den.
Boxen startas då om och förstagångsinstallationen sätts igång.

Klicka här för instruktioner på parabol.
Klicka här för instruktioner på fiber.