Felkoder Tv-boxar

Har du Allente 1 eller OnePlace klicka här

Har du någon av följande boxar klicka här:
Samsung/Prime 680, Samsung 7140, Samsung 5140, Arris 3000, Pace 830 och Pace 865.