Se från början-funktionen

Hur gör jag för att se ett program från början?

När du tittar på en kanal, tryck på i-knappen eller OK-knappen på fjärrkontrollen. Om programmet går att starta om från början syns en gul symbol med texten "Se från början". Klicka då på den gula knappen för att se programmet från början. Du kan också gå in i tv-guiden och starta om ett program därifrån. De program som är möjliga att se från början är markerade med "Se från början-symbolen".