svart skärm 01

< Tillbaka till föregående steg Steg 1 Problem: Svart skärm eller mosaik Problemet gä...

Läs mer

Ingen signal 01

< Tillbaka till föregående steg Steg 1 Melding: Intet signal Problemet gäller en elle...

Läs mer

Ingen signal 02

< Tillbaka till föregående steg Steg 2 Vad händer på din TV-skärm? A: TV-skärmen v...

Läs mer

Ingen signal 03

Kontrollera antennkabeln och antennkopplingen 1. Kontrollera boxen Kontrollera först att antennka...

Läs mer

kortslutning 01

< Tillbaka till föregående steg Steg 1 Problem: Kontrollera antennkopplingen på bo...

Läs mer

kortslutning 02

< Tillbaka till föregående steg Steg 2   Vilket meddelande Vilket av de två medd...

Läs mer