Vad händer på din TV-skärm?

Tryck Nästa om mätaren inte visar något utslag på styrka och kvalitet. Var uppmärksam på att vissa har en tuner och andra har två.

Var uppmärksam på att nederbörd (regn/snö) kan påverka signalen negativt. Undvik därför att utföra kontrollen när det är dåligt väder.